Västerviks-posten

”På nytt skall jag hälsa solen” skriver kulturjournalisten Rune Engelbrektson i VT.

recen.

  Artikel i Västerviks Tidningen augusti 2013Artikel i vt augusti 2013

  Artikel ur Västerviks-Posten 2013.

Kortfilmen”Picnic”.

vt37

”Den sista bullen” filminspelning i Västervik.       vt36

”Mannen i dimman” filminspelning i Västervik. vt38

Filmen ”Pojken med godisstruten”.

vt31  vt3229vt28

”Inshallah” filminspelning i Västervik. vt34

Källviks brunns galleri.

vt25

Galleri 55

vt22

Konstutställning i Storgatan 31 galleri.

vt19

vt20

”Fria Tankar” Skriver doktor Göran Skarbäck i VT.

khoros

Kulturstipendium, utdelas av Lars Danielsson i Västervik. vt10

Artikel i Västerviks Tidningen, ”Konst på arbetet”           vt12

vt17

”Madhat” filminspelning i Stockholm.

vt8

Konstutställning i Kulturhuset.

vt18

”Vid gränsen” Skriver Benny Karlsson i VT. 001

Konstutställning i Kulturhuset i västervik

vt2

Artikel ur Västervikstidningen 1986. freden